İletişim: 0262.646 8513 - 0530.510 4848 | E-Posta: bilgi@tekniksistem.com

Teknik Sistem Harita Ltd. Şti. | Gebze Harita,Harita Firması,İstanbul Harita,Kocaeli Harita,Darıca Harita,Gebze Aplikasyon
Teknik Sistem Harita Ltd. Şti. | Gebze Harita,Harita Firması,İstanbul Harita,Kocaeli Harita,Darıca Harita,Gebze Aplikasyon
Teknik Sistem Harita Ltd. Şti. | Gebze Harita,Harita Firması,İstanbul Harita,Kocaeli Harita,Darıca Harita,Gebze Aplikasyon
Teknik Sistem Harita Ltd. Şti. | Gebze Harita,Harita Firması,İstanbul Harita,Kocaeli Harita,Darıca Harita,Gebze Aplikasyon

Yoldan İhdas ve Yola Terk İşlemleri

Yola Terk : Yola terk haritaları imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır.

Yoldan İhdas : Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

  1. Taşınmaz malın tapu fotokopisi,
  2. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi veya temsilcisinin vekâletname ve kimlik fotokopisi
  3. Ticaret sicil memurluğundan alınan Yetki belgesi ( aslı )
  4. İmza sirküleri
  5. Vergi levhasının fotokopisi
  6. Taşınmaza ait imar durumu

Yukarı