TEKNİK SİSTEM HARİTA

Profesyonel iş ahlakına sahip bir şirket haline dönüşmüş ve özel şirketlere, mülki idarelere, kamu kuruluşlarına ve mühendislik firmalarına tüm konularda hizmet vermeye devam etmektedir.

Devamını Oku

VİZYON VE MİSYONUMUZ

Teknik Sistem Harita, tüm projelerinde daima; toplumun kalkınmasını, insan mutluluğunu, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutmayı ilke edinmiştir. Aldığı her işi zamanında, bütçesinde ve kalite değerleri içinde bitirmiştir ve bitirmeye devam edecektir.

Devamını Oku

4106-699 Nolu Lisanslı Harita ve Mühendislik Bürosu

LİHKAB; Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır. Lihkab Lisansı, 65 yaşını doldurmamış, kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışmış harita mühendislerini verilen haktır.

Lihkab Nedir ?

LİHKAB; Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır. Lihkab Lisansı, 65 yaşını doldurmamış, kamu veya özel sektörde harita ve kadastro mühendisi olarak en az on yıl çalışmış harita mühendislerini verilen haktır.

Lihkab Yetki Alanları ?

Tescile tabi olmayan; Aplikasyon krokisi, Parsel Yer Gösterme, Bağımsız Bölüm Yer Gösterme yapımı ve kontrolüdür. Tescile tabi olan; birleştirme(tevhit), cins değişikliği, İrtifak hakkı tesisi veya terkini, işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetlerin yapımı, kontrolü, izlenmesi ve ilgilerine sunulmasıdır.

Lihkab’a Kimler Başvuru Yapabilir ?

Taşınmazın sahibi veya noter onaylı vekaletname verdiğiniz ilgili vekiller

Lihkab Başvurularında Gerekli Evraklar Hangileridir ?

Yaptırmak istediğiniz işleme göre değişiklik gösterir. Ancak işlemlerin çoğunluğunda malikin kendisi veya vekili; tapu fotokopisi, vekaletname ve kimlik ile başvuru yapabilirsiniz.

TEKNİK SİSTEM HİZMETLERİMİZ

Aplikasyon

Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir.

Ayırma (İfraz) İşlemleri

Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Birleştirme (Tevhit) İşlemleri

Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

Boykesit ve Enkesit Çizimi

Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.

Cins Değişikliği

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Hacim Hesapları (Kübaj)

İnşaatlarda kazılacak toprak miktarı maliyet hesaplarında büyük önem taşır. Siz de hacim hesaplarının titizlikle hesaplanmasını tercih edin.

Halihazır Harita

Halihazır Harita'da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir.

İrtifak Hakkı

İrtifak hakkı Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescil için yapılması gereken işlemlerdir

Parselasyon Haritaları (İmar Planları)

Parselasyon haritaları, imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak Belediye , Organize Sanayi Bölge müdürlükleri veya Valilikler tarafından yaptırılan haritalardır.

Plankote

Projelere ve Hafriyat hesaplarına altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.

Yoldan İhdas ve Yola Terk İşlemleri

Yola terk haritaları imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır.

LİHKAB HİZMETLERİMİZ

Birleştirme (Tevhit)

Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesi işlemidir.

Aplikasyon

Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemi olup, bu işlem neticesinde düzenlenen kroki “Aplikasyon Krokisi” olarak tanımlanmıştır.

Cins Değişikliği

Üzerinde bulunan yapının cinsi belirtilmekte olan parselin, üzerindeki yapıların yıkılması halinde cinsinin “Arsa” ya çevrilmesi işlemidir.

İrtifak Hakkı

Parsele kurulacak arzi irtifak hakkı nın oluşturulması işlemidir. Bir parselin Diğer parsel üzerindeki hak ve alacak yükümlülüklerini kurulması olarak da tarif edebiliriz.

Parsel Yer Gösterme

Parsel Yer gösterme isteyen tapu sahiplerinin başvurusuna istinaden zeminde yer gösterilir.

Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili durumları ile tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimarî projesindeki bağımsız bölüm numaraları veya vaziyet planında gösterilen blokların blok numaraları zaman zaman farklılıklar göstermektedir. Bu tür hata bulunan bağımsız bölümlerde, kişiler fiili olarak sahibi olduğu yerin, tapu planında maliki olamamakta, hukuken tapu planında yazan numaradaki yerin maliki olmaktadır.

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel

TEKNİK SİSTEM PROJELERİMİZ

Devam Eden Projeler

Aplikasyon

Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir.

Ayırma (İfraz) İşlemleri

Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Birleştirme (Tevhit) İşlemleri

Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

Boykesit ve Enkesit Çizimi

Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.

Cins Değişikliği

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Hacim Hesapları (Kübaj)

İnşaatlarda kazılacak toprak miktarı maliyet hesaplarında büyük önem taşır. Siz de hacim hesaplarının titizlikle hesaplanmasını tercih edin.

Tamamlanan Projeler

Aplikasyon

Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine Aplikasyon denir.

Ayırma (İfraz) İşlemleri

Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

Birleştirme (Tevhit) İşlemleri

Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

Boykesit ve Enkesit Çizimi

Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.

Cins Değişikliği

Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Hacim Hesapları (Kübaj)

İnşaatlarda kazılacak toprak miktarı maliyet hesaplarında büyük önem taşır. Siz de hacim hesaplarının titizlikle hesaplanmasını tercih edin.

TEKNİK SİSTEM EKİBİMİZ

LİHKAB EKİBİMİZ