Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili durumları ile tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimarî projesindeki bağımsız bölüm numaraları veya vaziyet planında gösterilen blokların blok numaraları zaman zaman farklılıklar göstermektedir. Bu tür hata bulunan bağımsız bölümlerde, kişiler fiili olarak sahibi olduğu yerin, tapu planında maliki olamamakta, hukuken tapu planında yazan numaradaki yerin maliki olmaktadır.

Bu durum 19.09.2011 Tarihine kadar idari yoldan çözülememekte, ancak maliklerin karşılıklı takas veya satış yapmaları ile çözülebilmekteydi. Bu işlemde Takas veya satış işlemlerindeki harç ve vergiler nedeniyle yüksek maliyetler oluşmaktaydı. Aksi halde mahkeme yoluna gidilmekteydi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2011/3 sayılı genelgesiyle çözülür hale getirilmiştir. Belirtilen şekilde Blok veya bağımsız bölümlerinde hata buluna kişilerin lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürolarına başvurmaları halinde; Bu büroların tapu sicil müdürlüğünde, belediyede ve zeminde yaptığı inceleme sonucu hazırladığı raporla tapu müdürlüğündeki planında düzeltme yapılarak sorun çözülmektedir. Malikler kullandıkları yerin hukuken de maliki olmaktadırlar. İstenen belgeler: Kat Mülkiyetli veya kat irtifaklı tapu sahiplerinden blok veya bağımsız bölümü hatalı olan kişinin veya kişilerden birinin veya bir kısmının veya tamamının tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ile vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

İstenen belgeler:

Kat Mülkiyetli veya kat irtifaklı tapu sahiplerinden blok veya bağımsız bölümü hatalı olan kişinin veya kişilerden birinin veya bir kısmının veya tamamının Tapu aslı veya fotokopisi, Tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile Büromuza başvuruda bulunması gereklidir. Eğer Tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, Vekalet aslı veya fotokopisi ile vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

  • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
  • Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
  • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
  • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

  • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
  • Vekaletname fotokopisi
  • Vekilin kimlik fotokopisi
  • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

Başvurudan sonra müşteriden herhangi bir belge veya çalışma yapması istenmemekte olup, büromuzca yapılan çalışma sonrasında hazırlanan ve belediyesince de onaylanan rapor tapu müdürlüğüne verilmektedir. Tapu müdürlüğünce müşterimiz adresine veya yöneticiye yapılan tebligat üzerine tapu müdürlüğüne gidilerek atılan imzalar ile işlem sonuçlanır.

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel