Cins Değişikliği

Cins Değişikliği

Cins Değişikliği (Yıkım):

Üzerinde bulunan yapının cinsi belirtilmekte olan parselin, üzerindeki yapıların yıkılması halinde cinsinin “Arsa” ya çevrilmesi işlemidir.

İstenen belgeler:

Yapılı parselini, yapısız hale yani “Arsa” haline getirmek isteyen tapu sahiplerinin tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ve vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

 

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
 • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Vekaletname fotokopisi
 • Vekilin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

Başvurudan sonra Büromuzca hazırlanan ve Kadastro kontrolünden sonra 'Tapu Başvuru Numarası' ilgilisine bildirilir. Müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.

Cins Değişikliği ( Zirai):

Cinsi zirai olan (tarla,bahçe,zeytinlik vs.) parsellerin bu niteliklerini kaybetmesi ve başka bir zirai nitelik kazanması halinde; eski cinsinin yeni cinsine getirilmesi işlemidir.

İstenen belgeler:

Zirai cins değişikliği isteyen tapu sahiplerinin tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir. Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ve vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

 

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Temsilde yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
 • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Vekaletname fotokopisi
 • Vekilin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

Başvurudan sonra Büromuzca hazırlanan “Kroki ve Tarım il veya ilçe Müdürlüğüne” yazılan yazı müşteriye teslim edilir. Yazının karşılığı alınmak üzere Tarım il veya ilçe Müdürlüğüne götürülmesi belirtilir. Müşteri evrakı tarım il veya ilçe Müdürlüğüne götürerek araziye gidilmesi için gün ve tarih alır. Heyet olarak arazide yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapor tekrar büromuza getirilir.  Büromuzca hazırlanan ve Kadastro kontrolünden sonra 'Tapu Başvuru Numarası' ilgilisine bildirilir. Müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel