İstanbul - Bayrampaşa - Birleştirme (Tevhit) İşlemleri

İstanbul - Bayrampaşa - Birleştirme (Tevhit) İşlemleri

İstanbul,Bayrampaşa,

Tanım : Tevhid (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir.

İstenen Belgeler :

  1. Taşınmaz malın tapu fotokopisi,
  2. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi veya temsilcisinin vekâletname ve kimlik fotokopisi
  3. Ticaret sicil memurluğundan alınan Yetki belgesi ( aslı )
  4. İmza sirküleri
  5. Vergi levhasının fotokopis

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel