İstanbul - Bayrampaşa - Hacim Hesapları (Kübaj)

İstanbul - Bayrampaşa - Hacim Hesapları (Kübaj)

İstanbul,Bayrampaşa,

İnşaatlarda kazılacak toprak miktarı maliyet hesaplarında büyük önem taşır. Siz de hacim hesaplarının titizlikle hesaplanmasını tercih edin.

Hafriyat öncesi ve sonrasında, ölçüm yapılarak hafriyat alanının yüzey nivelmanı çıkartılır. Yapılan nivelmanda, bütün yüzeyin karekteristik noktalarının kotları saptanır.

Bölge üçgen prizmalara ayrılır. Kazı veya dolgu hacimleri, üçgen prizmaların hacimleri hesaplanıp bunların toplamları alınmak suretiyle bulunur. Üçgen prizmaların hacmi yüksekliklerin aritmatik ortalaması ile taban alanının çarpımına eşittir.

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel