İstanbul - Beşiktaş - Yoldan İhdas ve Yola Terk İşlemleri

İstanbul - Beşiktaş - Yoldan İhdas ve Yola Terk İşlemleri

İstanbul,Beşiktaş,

Yola Terk : Yola terk haritaları imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır.

Yoldan İhdas : Yoldan ihdas, imar plan uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır.

  1. Taşınmaz malın tapu fotokopisi,
  2. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi veya temsilcisinin vekâletname ve kimlik fotokopisi
  3. Ticaret sicil memurluğundan alınan Yetki belgesi ( aslı )
  4. İmza sirküleri
  5. Vergi levhasının fotokopisi
  6. Taşınmaza ait imar durumu

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel