İstanbul - Dudullıu - İrtifak Hakkı

İstanbul - Dudullıu - İrtifak Hakkı

İstanbul,Dudullıu,

Tanım : İrtifak hakkı Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescil için yapılması gereken işlemlerdir

İstenen Belge ve Bilgiler :

  1. Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
  2. Taşınmaz mal malikinin kimliği veya temsilcisinin vekaletname örneği ve kimliği,
  3. Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nüfus kaydı örneği ve kimliği
  4. Talep sahibi şirket, vakıf dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği
  5. Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği,
  6. İrtifak hakkı geçiş güzergahının ilgililerince zeminde işaretlenmiş olması veya proje üzerinde belirtilmesi gerekir.
  7. Belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel