İstanbul - Yakacık - Ayırma (İfraz) İşlemleri

İstanbul - Yakacık - Ayırma (İfraz) İşlemleri

İstanbul,Yakacık,

Tanım : Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarınca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir.

İmar Kanununun 15 ve 16 ınci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır:

  1. Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir.
  2. Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.

İstenen Belgeler :

  1. Taşınmaz malın tapu fotokopisi,
  2. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi veya temsilcisinin vekâletname ve kimlik fotokopisi
  3. Ticaret sicil memurluğundan alınan Yetki belgesi ( aslı )
  4. İmza sirküleri
  5. Vergi levhasının fotokopisi

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel