Kocaeli - Dilovası - Cins Değişikliği

Kocaeli - Dilovası - Cins Değişikliği

Kocaeli,Dilovası,

Tanım : Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

İstenen Belgeler :

  1. Taşınmaz malın tapu fotokopisi,
  2. 3 adet iskan ( aslı gibidir )
  3. 28.08.2008 tarihinden sonra yapılan binalarda İlgili idarece onaylanmış vaziyet planı ( Serbest harita bürolarına yaptırılmış ve ilgili idarece onaylanmış olmalı)
  4. 28.08.2008 tarihinden sonra yapılan binalarda Kat irtifakı yoksa ve bölüm sayısı ( bir kattaki daire sayısı ) iki veya daha fazla ise İlgili idarece onaylanmış bağımsız bölüm krokisi ( Serbest harita bürolarına yaptırılmış ve ilgili idarece onaylanmış olmalı)
  5. Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi veya temsilcisinin vekâletname ve kimlik fotokopisi
  6. Ticaret sicil memurluğundan alınan Yetki belgesi ( aslı )
  7. İmza sirküleri
  8. Vergi levhasının fotokopisi
  9. Yıkım ruhsatı fotokopisi

1.280+

Mutlu Müşteri

45230

Kaliteli İş

12

Yıllık Tecrübe

10

Deneyimli Personel